Välkommen!

Du har kommit till linedanceklubben Millwalkers hemsida.

Vi dansar linedance, dansen där man står på rad och dansar

inlärda stegkombinationer till musik. Tidigare dansade man linedance mest till countrymusik, men idag dansas linedance till all slags musik.

Vår hemmaplan är Loftet i Ge Järnet (Däckshuset) i Nykvarn.

Klicka och kolla var vi håller till.

Aktuellt

Lördagen den 28 maj har vi avslutningsfest för våra medlemmar från kl 17:00. Se mer info på anslag på Loftet. Där finns även anmälningslistor. DANSLISTA

 

Som ett komplement till våra linedancekurser har vi nu startat en zumbaklass. Nästa tillfälle är onsdagen den 25 maj kl 18:30.

Se schema och mer info under fliken "Zumba" ovan.

 

Efter önskemål från olika håll kommer det nu att finnas möjlighet

att köpa ett häfte med 10 dansbiljetter för 300 kronor till söndags-

danserna. Istället för att behöva ha med kontanter varje söndag lägger man en biljett i kassaskrinet istället. Mer info fås på Loftet.

Självklart fortsätter vid med kontantbetalningen också.

 

Vi har söndagsdans ojämna veckor kl 16:00-19:00. Vi tränar då på de senast utlärda danserna för varje grupp. Priset är 30 kronor och även du som inte är medlem i vår förening är välkommen på söndagarna.

 

 

 

There are shortcuts to happiness, and dancing is one of them.

Uppvisning

Är ni intresserade av en dansuppvisning, och kanske utlärning av ett par enklare danser efteråt, vid något speciellt tillfälle?

Kontakta oss då på

info@millwalkersnykvarn.se

för mer infomation och bokning.

Organisationsnummer:

 

802498-2152